Sprekers 2018-02-17T13:01:58+00:00

Sprekers

DAVID FRIEDMAN

ISRAËL

David Friedman is een auteur, voormalige college professor en academisch adviseur. Hij woont samen met zijn vrouw Margalith in de omgeving van Jeruzalem.
Hij is een Messiaans Joodse rabbijn, die een doctoraat heeft in de Joodse geschiedenis.
David werkt samen met Cornerstone Ministries in het werk van verzoening tussen de Joodse en Arabische volkeren, alsook met de Crossroads in Israël die hetzelfde doel heeft.

PETER STEFFENS

NEDERLAND

Peter Steffens Bijbelleraar en Joods. Hij is getrouwd met Vanessa en ruim veertig jaar fulltime werkzaam in het Evangelie. Als kind kwam hij op een jeugdkamp tot geloof gekomen en vanaf zijn vijftiende begon hij Bijbelstudies te geven. Hoewel hij ook andere dingen heeft gedaan in het kader van het evangelie (als kinderwerker, aanbiddingsleider, leider van een gospel- en evangelisatiegroep in de jaren zeventig, oprichter van het landelijke gebedswerk ‘Op de Bres’ en als medeoprichter van de ‘School voor gebed’ in de jaren tachtig) ervoer hij steeds meer dat de Here God hem in het bijzonder voor het onderwijs had geroepen. Hij heeft het voorrecht gehad om in de jaren negentig bij de Rabbijnen in Jeruzalem te kunnen studeren en om het land Israël beter te leren kennen. Doordat hij de Bijbel in de oorspronkelijke talen heeft leren lezen (Bijbels Hebreeuws en Grieks) en daarnaast kennis heeft gekregen van de Rabbijnse literatuur en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament, is zijn liefde en waardering voor Gods Boek alleen maar toegenomen. Het is zijn hartsverlangen om de kracht van Gods Woord, evenals het profetische aspect van de Bijbel, toegankelijk te maken voor volgende generaties onderwijzers; mensen die hetzelfde sterke verlangen hebben om Gods Boodschap met anderen te delen.

DS. KEES KANT

NEDERLAND

Ds. Kees Kant is al 23 jaar predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was werkzaam in de plaatsen Boornbergum, Tzum, Ouddorp en Stellendam, en nu sinds 2010 in Katwijk aan Zee. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. In 2015 is een boek van hem uitgekomen met de titel ‘Van Bethlehem naar Eisenach’. Daarin beschrijft hij de anti-Joodse houding van de kerken door de eeuwen heen en in het bijzonder in de huidige Palestijns christelijke bevrijdingstheologie. Regelmatig geeft Kees Kant lezingen in het land over het thema uit zijn boek en over de plaats van Israël in Gods heilsplan.

PASTOR JOSEPH HADDAD

ISRAËL

Werd geboren in 1958 en opgevoed in een christelijk-katholiek gezin. Hij is in augustus 1983 getrouwd met Betty. Ze hebben twee volwassen zonen, Amir en Ophir.
In feb ‘1984 had hij een krachtige ontmoeting met de Heer Yeshua (Jezus) en daardoor is zijn leven drastisch veranderd en werd hij gedoopt met de Heilige Geest in september 1990.
Joseph studeerde af aan de A.G. Bijbelschool in Haifa met een bachelor diploma en diende daarna 5 jaar als stafmedewerker in een tiener revalidatieprogramma in Haifa, genaamd “The house of Victory. Hij werd ingewijd tot een predikant bij de AG-kerk van het heilige land op 9 december 1995 en diende als assistent-voorganger van de AG-kerk in Haifa tot mei 2000. Toen kregen hij en zijn vrouw door God op hun hart om hun leven te wijden aan de 7000 Libanese vluchtelingen die in het jaar 2000 de grenzen van Zuid-Libanon overstaken naar Israël.
Op juni 2016 ontving hij zijn mastergraad in christelijke bediening, toen hij afstudeerde aan de Israëlische Universiteit van de Bijbel in de stad op Netanya in Israël.
Pastor Joseph en zijn vrouw Ibtissam, leiders in de Arabische en Hebreeuwse eredienst, zijn ook pioniers geweest in de bediening van verzoening en eenheid tussen de Messiaanse Joden en de christelijke Arabieren in het land Israël.

AFEEF HALASAH

JORDANIË

Afeef Halasah is een Moabitische pastor die in Jordanië woont. Hij studeerde theologie in Engeland en is senior pastor van verschillende kerken, zowel in eigen land en van de naties. Afeef is lid van het International Council of Elders ( internationale raad van oudsten ) bij de All Nations Convocation Jerusalem.

JIP WIJNGAARDEN

NEDERLAND

Jip Wijngaarden is geboren in Amsterdam en opgegroeid op de Veluwe. Sinds haar jeugd houdt ze van de natuur en heeft zij een passie voor tekenen. In de 80-er jaren studeert ze grafisch ontwerpen, tekenen en decoreren in Utrecht waar ze een sterke intuïtie voor kleur en contrast ontwikkelt. Haar doel is om naar de Kunstacademie te gaan. In 1982 wordt Jip gekozen uit 3000 meisjes om de rol van Anne Frank te spelen in het Nederlandse theater stuk en later ook in de tv-film. Ze dacht na één jaar haar studie weer op te pakken, maar komt nooit terug en werkt als een succesvolle actrice voor bijna 10 jaar. Jip verhuist naar Amsterdam. In diezelfde periode begint ze te schilderen, creëert decors en kostuums voor theater, modeltekent aan de academie, iets wat ze haar hele leven zal blijven doen.
Omringd door kunstenaars vindt ze inspiratie in het Stedelijk Museum, waar ze graag rond mag hangen. Ze ontdekt in het Joods Historisch Museum van Amsterdam de impressionistische schilderijen van Jozef Israëls.
In 1990 trouwt Jip en verhuist van Amsterdam naar Parijs. Daar komt zij tot geloof in de God van de Bijbel samen met haar man. Jip studeert Hebreeuws aan de Joodse school in Genève en begint steeds meer te schilderen. Jip schildert zoals ze bidt, intiem en kwetsbaar, alsof er nooit iemand de schilderijen zal zien. De doeken, intens gekleurd door olieverf, gevuld met Hebreeuwse letters en allerlei symbolen, verwijzen naar een bepaald wereldbeeld. Ze geven een niet mis te verstane Joodse sfeer aan haar werk. Op de schilderijen ontmoeten we gezichten, die veel hebben meegemaakt, en ogen, die ons priemend aankijken, alsof ze ons iets willen vertellen. Het werk van Jip Wijngaarden is getekend door haar interesse in de individuele menselijke emotie.
Haar eerste tentoonstelling is een herdenkingstentoonstelling over de Sjoa en vindt plaats in de voormalige synagoge van Kampen en wordt gevolgd worden door vele anderen. Met haar schilderijen rond het thema Israël en de Bijbel exposeerde zij onder andere in de voormalige synagoge van Kampen, het Etty Hillesum centrum in Deventer en de synagoges van EnschedeElburg en Groningen.

ARIEL BERKOWITZ

ISRAËL

Ariel Berkowitz studeerde aan het West Chester State University (Pennsylvania, USA) en haalde diploma’s aan de Philadelphia Bijbelse Universiteit (BS) en Bijbels Theological Seminary (M. Div.).

LORENZO GRECO

BELGIË

Lorenzo Greco begon met evangelisatie in Duitsland in 1982.
In 1986 vormde hij een evangelische fellowship in Fontaine Lévêque dicht bij Charleroi in België.
In 1992 maakte hij kennis met de Messiaanse werkzaamheden van rabbijn Paul Ghennassia.
Daarna had hij een evangelische fellowship in Péronnes-Lez-Binche in België.
Zijn missie is om te onderwijzen over Aliya, te houden van Joden en te bidden voor hun redding. Om te leren over het einde der tijden, om te getuigen en het maken van discipelen door wedergeboorte en onderwijs aan te moedigen. En het trainen van leiders.
In 2015 richtte hij een Messiaanse groep in de Isle van Reünion.

PREDIKANT ORLANDO BOTTENBLEY

NEDERLAND

Orlando Bottenbley heeft als voorganger van de Bethelgemeente in Drachten Gods genade de afgelopen 29 jaar op bijzondere wijze ervaren. De gemeente groeide van 60 tot 4500 leden. Daarnaast werden er meerdere gemeenten gesticht en andere gemeenten gecoacht. Het is zijn passie om leiders in Gods Koninkrijk te vormen, te trainen en te coachen.

RABBIJN EMMANUEL RODRIGUES

PARIJS

Emmanuel Rodriguez Perez is in 1960 werd geboren in Oran in Algerije. Na 7 jaar van rabbinale studies en 5 jaar van theologische studies is hij sinds 1999 Messiaans rabbijn van de Messiaanse Gemeenschap El-Bethel in Parijs. Hij is ook verantwoordelijk voor 2 Messiaanse yeshivas, een in Lausanne (3 jaar) en een andere in Genève (5 jaar) waar Joden en niet-Joden sinds de laatste 5 jaar samen studeren. Samen met Abdel Boudjakidji is hij ook betrokken en actief in vergaderingen van verzoening tussen Joden en Arabieren.

SPREKERS VOOR DE JEUGD

DAVID PRINS & DANIEL PRINS

NEDERLAND

David Prins is geboren in een gezin, waarvan beide ouders van Joodse komaf zijn.12 jaar geleden is hij tot geloof gekomen is in Jeshua de Messias.
Hij is samen met zijn broer Daniel moré (leraar) in Joods Messiaanse kehila (gemeenschap) ‘Beit Nitzachon’. Beit Nitzachon bestaat uit Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren, die samen de Messias van Israël willen volgen. Het Joodse framewerk zoals deze staat opgeschreven in de Tora is de leidraad van Beit Nitzachon.
Op dit moment studeert David bij Yeshivat Shuvu. Waar hij onder volledige betrouwbare leiding van de Messiaanse Joodse Rabbijn Itzhak Shapira studeert. Hij houdt zich specifiek bezig met Tora onderwijs vanuit het rabbijns perspectief. Hier leert men o.a. Tora, Hebreeuws, Joodse geschiedenis en Joodse apologetica.

Daniël Prins is van Joodse komaf en hij gelooft dat Yeshua de Messias van Israël is. Hij is samen met zijn broer David moré (leraar) in Joods Messiaanse gemeente ‘Beit Nitzachon’.
Beit Nitzachon bestaat uit Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren, die samen de Messias van Israël willen volgen. Het Joodse framewerk zoals deze staat opgeschreven in de Tora is de leidraad van Beit Nitzachon.
Daniël heeft passie voor het Hebreeuws/Aramees, de Joodse geschriften en Joodse liturgieën.
Op jonge leeftijd begon Daniel met het studeren en het onderwijzen van het woord van God. Nu houdt hij zich specifiek bezig met Torah onderwijs vanuit het rabbijns perspectief.
Daniel studeert op dit moment voor Messiaanse Rabbi bij de IAMCS in Amerika.
Hij is getrouwd en heeft vier kinderen.

Y’OEL BERKOWITZ

ISRAËL

MICHA ESSID

NEDERLAND

Micha Essid is 28 jaar oud, getrouwd met Naomi en heeft twee kinderen, Nathan en Sarai.
De visie van Micha’s Bijbelse leer luidt: ‘Bereid de weg voor de Koning der Glorie’.
Eenheid en genezing brengen in het lichaam van de Messias is een van de dingen die moeten gebeuren voordat God Zijn koninkrijk tot zijn volheid kan brengen.
Micha gelooft dat we het belang moeten erkennen van ieders (Joodse en niet-Joodse) gelijke maar andere rol in het dienen van het gemeenschappelijke doel: ‘Het Koninkrijk van God te verkondigen’. Met andere woorden: er moet een gelijkwaardige relatie tussen deze twee zijn. Een gelijkwaardige relatie betekent eerst, kennen en staan in onze identiteit in God als burger van Zijn Koninkrijk en twee, ons deel erin begrijpen als Jood en niet-Jood. Dus binnen deze gelijke relatie zullen joden en niet-joden een zegen zijn voor elkaar. Daarbij zal een grote schat aan rijkdom onthuld worden. Want de veelzijdigheid van culturen toont de veelzijdigheid van God.