Israël 70 jaar 2018-04-04T12:26:40+00:00

Israël 70 jaar!

Volgend jaar bestaat de staat Israël 70 jaar. Een Bijbelse volheid en dat wil Stichting Cornerstone Ministries vieren door middel van een spetterende conferentie. Zeker in deze tijd waarin er steeds meer kritiek wordt geuit op Israël. Gods trouw aan het volk zal nimmer verdwijnen.
Volgend jaar van 4 tot en met 6 mei vieren wij het 70-jarig bestaan van Israel met een programma voor jong en oud, op “De Betteld” in Zelhem

Het thema is: Connected in the Covenant: Celebrating 70 years of Israel and the love of Gods covenants

Stichting Cornerstone Ministries heeft zich jarenlang ingezet voor verzoening tussen gelovigen uit Israël en uit de Arabische wereld samen met gelovigen uit de volkeren.
Diverse conferenties en ontmoetingen hebben in de loop van de tijd plaats gevonden.

Twaalf internationaal en nationaal bekende sprekers uit, zowel Israël, de Arabische wereld en de rest van de wereld zullen deelnemen. Er is muziek, er zijn workshops, maar de nadruk zal liggen op de trouw van de Eeuwige, de God van Abraham, Izaak en Jakob ten aanzien van Zijn volk, dat Hij uit alle volkeren heeft gekozen. En dat Hij Zijn Zoon Jezus heeft gezonden om de wereld te redden. Er zal onderwijs gegeven worden over de liefde en verbondenheid van God met Israël en de wereld.
Sprekers zijn onder andere: de rabbijnen David Friedman en Itzhak Shapira, Arabische voorganger Afeef Hallasha en kunstenares Jip Wijngaarden.

Voor tieners en basisschoolkinderen is er een spetterend programma met muziek, sport en spel.

We willen u van harte uitnodigen dit feest met ons mee te vieren.

Voor aanmelding kunt u kijken op de website:

www.DeBetteld.nl 

For English click here

Menora
Thora-rol
De Israëlische vlag
De klaagmuur

WAAROM BLAZEN WIJ TIJDENS DE CONFERENTIE DE SJOFAR?

We willen tijdens de conferentie op de Sjofar blazen. Er zijn veel redenen om op de Sjofar te blazen.

Hieronder 10 redenen om de Sjofar te blazen:

1. De Sjofar is als een trompet, die de kroning van de koning aankondigt. Dat is de reden waarom het wordt gebruikt op Rosj Hasjana, de verjaardag van het universum. Op die dag accepteren we Gods Heerschappij. Onze gebeden en het sjofar blazen zijn als de kroning ceremonie waarin het Joodse volk God kroont tot Koning.

2. De Sjofar roept ons op om onze daden te onderzoeken en terug te keren naar God, die ons altijd zal accepteren als vergeving vragen voor onze zonden, daarvoor is Zijn Zoon Jeshua gestorven en weer opgestaan. Dit is de reden waarom we de sjofar blazen op Rosj Hasjana.

3. De Sjofar herinnert ons aan de Sjofar die geblazen werd toen de Thora werd gegeven op de berg Sinaï. Wij worden eraan herinnerd om Gods woord te studeren en te koesteren.

4. De Sjofar doet ons denken aan de stem van de profeten, wiens stemmen klonken als een Sjofar in het oproepen van de mensen voor gerechtigheid en barmhartigheid en de Thora te volgen.

5. De Sjofar klinkt als huilen, dit ons herinnert aan de vernietiging van de tempel en roept het joodse volk op om te vragen voor de Verlossing en de herbouw van de Tempel.

6. De Sjofar is een ramshoorn dat ons herinnert aan de offering van Isaak, toen God een ram gestuurd heeft om te offeren. We worden opgeroepen om trouw te zijn aan God zoals Abraham, laat je inspireren door zijn voorbeeld van opoffering en liefde voor God.

7. De Sjofar roept op om nederig te zijn. Het geluid doet ons denken de kracht van God en het feit dat God overal altijd aanwezig is.

8. Op de Dag des Oordeels, zal de Sjofar geblazen worden om Gods Regering aan te kondigen. Het geluid van de Sjofar herinnert ons aan het feit dat wij onze daden moeten onderzoeken.

9. De Sjofar is de voorbode van de terugkeer van de vrijheid en vrede in Jeruzalem in de tijd van Messias – het herinnert ons aan de hoop en het geloof in de reddende kracht van God.

10. De Sjofar zal in Messiaanse tijden worden geblazen om de verlossing van de hele wereld aan te kondigen, dan zullen alle volkeren erkennen dat God de enige is.

Tot op heden hebben zich een paar mensen aangemeld om op de sjofar te blazen! Wij zoeken nog steeds mensen die graag tijdens de conferentie in 2018 de sjofar willen blazen. Onze intentie is om tijdens de conferentie 70 sjofars tegelijkertijd te laten blazen om ons te herinneren aan de belofte van God aan Abraham, Isaak en Jakob.

Als je een sjofar hebt en je kunt goed blazen, stuur dan een e-mail naar (mokhtar.cornerstone@gmail.com).

Shalom, Stichting Cornerstone, Soest

De Israëlische vlag