Israël 70 jaar 2019-01-27T20:34:18+00:00

Israël 70 jaar!

In 2018 bestond de staat Israël 70 jaar. Een Bijbelse volheid en dat heeft Stichting Cornerstone Ministries uit Soest gevierd met een mooie conferentie. Zeker in deze tijd waarin er steeds meer kritiek wordt geuit op Israël. Gods trouw aan het volk zal nimmer verdwijnen.

Van 4 tot en met 6 mei 2018 vierden wij het 70-jarig bestaan van Israël met een uitgebreid programma  op “De Betteld” in Zelhem

Het thema was: Connected in the Covenant: Celebrating 70 years of Israel and the love of Gods covenants

Internationaal en nationaal bekende sprekers uit, zowel Israël, de Arabische wereld en de rest van de wereld hebben hieraan deelgenomen. Er was muziek, er waren workshops, maar de nadruk lag op de trouw van de Eeuwige, de God van Abraham, Izaak en Jakob ten aanzien van Zijn volk, dat Hij uit alle volkeren heeft gekozen. En dat Hij Zijn Zoon Jezus heeft gezonden om de wereld te redden.

Er werd onderwijs gegeven worden over de liefde en verbondenheid van God met Israël en de wereld.

Menora
Thora-rol
De Israëlische vlag
De klaagmuur

WAAROM BLAZEN WIJ TIJDENS DE CONFERENTIE DE SJOFAR?

Tijdens de conferentie werd er op de Sjofar geblazen. Er zijn veel redenen om op de Sjofar te blazen.

Hieronder 10 redenen om de Sjofar te blazen:

1. De Sjofar is als een trompet, die de kroning van de koning aankondigt. Dat is de reden waarom het wordt gebruikt op Rosj Hasjana, de verjaardag van het universum. Op die dag accepteren we Gods Heerschappij. Onze gebeden en het sjofar blazen zijn als de kroning ceremonie waarin het Joodse volk God kroont tot Koning.

2. De Sjofar roept ons op om onze daden te onderzoeken en terug te keren naar God, die ons altijd zal accepteren als vergeving vragen voor onze zonden, daarvoor is Zijn Zoon Jeshua gestorven en weer opgestaan. Dit is de reden waarom we de sjofar blazen op Rosj Hasjana.

3. De Sjofar herinnert ons aan de Sjofar die geblazen werd toen de Thora werd gegeven op de berg Sinaï. Wij worden eraan herinnerd om Gods woord te studeren en te koesteren.

4. De Sjofar doet ons denken aan de stem van de profeten, wiens stemmen klonken als een Sjofar in het oproepen van de mensen voor gerechtigheid en barmhartigheid en de Thora te volgen.

5. De Sjofar klinkt als huilen, dit ons herinnert aan de vernietiging van de tempel en roept het joodse volk op om te vragen voor de Verlossing en de herbouw van de Tempel.

6. De Sjofar is een ramshoorn dat ons herinnert aan de offering van Isaak, toen God een ram gestuurd heeft om te offeren. We worden opgeroepen om trouw te zijn aan God zoals Abraham, laat je inspireren door zijn voorbeeld van opoffering en liefde voor God.

7. De Sjofar roept op om nederig te zijn. Het geluid doet ons denken de kracht van God en het feit dat God overal altijd aanwezig is.

8. Op de Dag des Oordeels, zal de Sjofar geblazen worden om Gods Regering aan te kondigen. Het geluid van de Sjofar herinnert ons aan het feit dat wij onze daden moeten onderzoeken.

9. De Sjofar is de voorbode van de terugkeer van de vrijheid en vrede in Jeruzalem in de tijd van Messias – het herinnert ons aan de hoop en het geloof in de reddende kracht van God.

10. De Sjofar zal in Messiaanse tijden worden geblazen om de verlossing van de hele wereld aan te kondigen, dan zullen alle volkeren erkennen dat God de enige is.

Tijdens de conferentie werd op veel sjofars tegelijkertijd geblazen om ons te herinneren aan de belofte van God aan Abraham, Isaak en Jakob.

De Israëlische vlag